Återuppbyggnad av käkben

Man utför en regeneration av över- eller underkäkens ben som blev skadat vid borttagning av tanden eller på grund av förstörelse av vävnaderna som håller tanden på plats och vid eventuell förlust av det omgivande benet (periodontopati). Återuppbyggnad av ben kan också krävas, om man planerar utförande av tandimplantat som ersätter en saknad tand.

En omfattande analys av benförhållanden utförs i HAHS-kliniken med hjälp av bilder tagna med New Tom 3G-apparaten. Det är en modern digital tomografi som möjliggör utförande av 3D-rendering av skelettstrukturer på patientens skalle på datorskärmen. Genom bildanalys i ett dedikerat datorprogram mäts profilen och bentätheten. På grundval av detta planeras en detaljerad behandling.

De vanligaste regeneration- behandlingarna:

  • återuppbyggnad av benet vid dess atrofi som sker runt tandens rot eller på platsen där den förlorade tanden fanns
  • utvidgning av tandutskottet
  • höjning av käkhålans botten (i bakre delen av överkäken) dvs. sinus lifting

Preparat som vi använder för återuppbyggnad av ben möjliggör snabb revaskularisering av blodkärlen och bildandet av en ny benstruktur. Vi använder material av välrenommerade och beprövade firmor: den schweiziska firman Geistlich och den tyska firman Botiss.

I vissa sällsynta fall kan effektiv benrekonstruktion utföras endast genom att transplantera benet från en annan plats, t.ex. från underkäken.

Tack vare procedurer av benregeneration är implantatbehandlingen en bra lösning för nästan alla patienter av vår klinik .