Behandlingsetapper

Etapp I: Vid första besöket gör vi avtryck av tänder i båda käkarna samt tar nödvändiga röntgenbilder.

Med deras hjälp utför vi exakta mätningar av tanduppsättningar, beräkningar och simuleringar. Detta gör det möjligt att välja en för patienten lämpligt tandställning samt planera behandlingen så att den snabbt ger det väntade resultatet och uppfyller patientens önskemål.

Nästa besök:

Kontrollbesök är ett villkor för en framgångsrik behandling. Patienten bör besöka ortodontisten minst en gång i månaden. Under dessa besök kontrolleras och regleras den styrka som ställningen verkar på tänderna. Regelbundna kontroller är väsentliga för ett riktigt förlopp av behandlingen. Utan dem kan ställningen ge en motsatt effekt till den väntade, dvs. fördjupa den befintliga bettdefekten eller orsaka en ny.

Etapp II:Ortodontibehandlingen avslutas med s.k. retentionsbehandling. Den är oerhört viktig eftersom den stärker den riktiga tandpositionen. Hos barn och ungdomar bör den ta lika lång tid som behandlingen med tandställning tagit. I vissa fall (särskilt hos vuxna) beror denna tid på defektens grad.

Ortodontibehandlingen är smärtfri (med undantag för de fall då man måste dra ut en eller flera tänder). Direkt efter insättningen av tandställningen kan en del personer känna obehag. Det brukar oftast försvinna inom en vecka. Tänderna kan verka lite ”lösa” vilket är ett vanligt symptom vid användning av tandställning. Liknande besvär, dock i en mindre skala, förekommer efter varje reglering av tandställningen. Dessa kan lindras med allmänt tillgängliga smärtstillande medel.

Resultaten av en korrekt utförd behandling är ovärderliga! De hjälper patienten att inte bara återfå ett brett leende utan också hälsan.