Protetik

Protesbehandling förbättrar och återskapar ett korrekt tandsystem. Den möjliggör inte bara en kosmetisk komplettering av saknande tänder utan också förbättring av tanduppsättningens estetik och hela ansiktsprofilen.

Systemet erbjuder breda möjligheter att korrigera missfärgade, felformade, avbrutna tänder och små spalter mellan tänderna eller tänder som överlappar varandra/sitter för tätt.

Komplettering av defekter är mycket viktig. En ofullständig uppsättning tänder kan ha allvarliga konsekvenser för både patientens hälsa, vardagliga liv och utseende. Den leder till sämre tuggeffektivitet som leder till störningar i matsmältningssystemet, bidrar till störningar i käklederna samt försämrar ansiktsdrag och tal.

Proteslaboratoriet utgör en väsentlig del av vår klinik, vilket gör att vi erbjuder våra patienter alla beprövade proteslösningar som används i världen. Samarbetet med laboratoriet gör det också möjligt att på ett effektivt och tidsbesparande sätt genomföra alla behandlingsetapper.