Bild
Klinika

Designer av ett friskt leende

Forsakringskassan

MER PENGAR ATT SPARA

I en dom 2004 möjliggör för Svenska medborgare att söka sjukhusvlrd i ett annat EU land bekostad av Försäkringskassan.

För dig som söker tandläkare:

  • Frln att du fyllt 20 lr omfattas du av den allmänna tandvlrdsförsäkringen.
  • Det innebär att du som patient flr ett ekonomiskt stöd för din tandvlrd frln Försäkringskassan.
  • Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare.

Du kan även fl tillbaka pengar för ditt tandläkarbesök i Polen.

Du flr den del som Försäkringskassan skulle ha betalat ut till din tandläkare här i Sverige:

  • För enklare behandlingar, behöver du inte ha nlgot förhandsbesked ifrln Försäkringskassan.
  • När det gäller dyrare behandlingar som broar och implantat bör du ha ett förhandsbesked ifrln Försäkringskassan.
  • Det är den Svenska tandläkaren som söker förhandsbesked ifrln Försäkringskassan.

För mer information om ersättning från försäkringskassan läs under.

Söka tandvård i Polen

Försäkringskassan:

Här har vi samlat information för dig som vill söka ersättning för planerad tandvård i Polen. Om syftet med din resa utomlands är att söka vård, är vården planerad. Rättigheterna baseras på den gemensamma EU-lagstiftningen.

Ersättning för tandvård i Polen

Om du har rätt till tandvård i Sverige kan du ansöka om ersättning för tandvårdskostnader som du redan har betalat i ett annat EU/EES-land. Det innebär att när du har fått tandvård i Polen, kan du vända dig till Försäkringskassan och ansöka om ersättning i efterhand. Du kan bara ansöka om ersättning efter att du fått och betalat för tandvården i det andra landet.

Om du beviljas ersättning kommer den att beräknas utifrån de svenska reglerna om tandvårdsersättning. Det innebär att du får samma ersättning som du hade fått om tandvården hade utförts i Sverige.

För att du ska få ersättning krävs att:

  • Du som ansöker ska ha rätt till tandvård i Sverige. (Om du bor i Sverige men omfattas av ett socialförsäkringssystem i Polen har du ändå inte rätt till ersättning från Sverige).
  • Tandvården ska ha utförts i Polen
  • Det ska röra sig om sådan tandvård som, om den hade utförts i Sverige, skulle ha ersatts av Försäkringskassan eller landstinget. Ansökan om ersättning har kommit in till Försäkringskassan senast två kalenderår efter det år tandvårdkostnaden betalades. Om du till exempel har betalat för tandvård någon gång under år 2003 måste din ansökan om ersättning ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 december 2005. Om en ansökan kommer in senare beviljas ingen ersättning.

Det finns inget krav på att den utländska vårdgivaren ska ingå i ett allmänt sjukvårdssystem i det andra EU/EES-landet för att ersättning ska kunna beviljas av Försäkringskassan.

Nödvändiga uppgifter

Du måste alltid ha detaljerade uppgifter, till exempel journalkopia, på vad tandläkaren gjort för behandling på dig. Anledningen till det är att din ersättning beräknas efter vad tandläkaren har gjort för typ av behandling. Originalkvitto ska alltid bifogas till ansökan.

EU-länderna är: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Mer information

Faktablad ger endast översiktlig information och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information om tandvård inom EU-/EES-området kan du få hos Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se.

Lagtext: EG-fördragets artiklar 49 och 50.

Images
Bild
E Karty

EC-kort eller kreditkort

Med oss kan du också betala med ditt betalkort eller kreditkort