Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Tandbehandling

Ett friskt och vackert leende gör livet lättare, både privat och i yrkeslivet!

Vi erbjuder specialistbehandling som håller världsklass.

Målet uppnås som ett resultat av gemensamma ansträngningar av hela teamet. På vår tandvårdsklinik finns ett läkarteam som består av ett tiotal tandläkare och assistenter. De ser inte bara till behandlingens slutresultat utan är också måna om patientens tid och komfort under behandlingens gång.

Läkarnas täta samarbete med proteslaboratoriet, som finns vid kliniken, garanterar patienterna att deras individuella krav uppfylls och att behandlingsprocessen genomförs på ett effektivt sätt.

Proteslaboratoriet ligger intill Implantatklinikens kabinett, vilket möjliggör direkt kommunikation mellan protesteknikern, patienten och tandläkaren – utan informations- och tidsförlust. Då det är nödvändigt och viktigt – exempelvis vid fastställande av rätt tandfärg eller vid tillpassning – kan protesteknikern närvara vid tandläkaren och få all information som är nödvändig för hans arbete.

Tack vare ett eget datoriserat röntgenrum kan vi redan i planeringsskedet lättare påverka slutresultatet. Diagnoser som ställs av tandläkaren med hjälp av röntgenbilder möjliggör valet av riktig behandlingsmetod.

Önskad effekt uppnås också genom att vi använder beprövade och välkända material av erkända fabrikat (tyska, amerikanska och svenska).

Tandläkarmottagningarna är professionellt utrustade vilket garanterar att patienterna får en effektiv tandbehandling.

Intraortalkamera, mikroskop och foramenlokalisator är några av flera apparater som medverkar till att tandläkarens arbete blir framgångsrikt.För att uppnå en perfekt behandlingsprecision använder man sig även av speciella glasögon med linser som förstorar 2,5 gånger.

Mångfalden av de tandbehandlingar vilka utförs på vår klinik är värdefull inte bara för våra patienter utan också för oss. Komplex behandling av patientens problem med stöd av den breda och varierade erfarenheten ger våra tandläkare säkerhet att man har valt den bästa lösningen på problemet.

Images
Bild
New Tom 5G

Digital  Diagnostik 3D

Ett av de viktigaste momenten i tandvårdsprocessen är planering.

Vi erbjuder

Möjligheter för tandbehandling på vår klinik är mycket breda. Vi utför bl.a.: