Bild
Wypełnienia

Designer av ett friskt leende

Fyllningar

Fyllningar

Vid karies måste emalj och tandben skyddas med ett lämpligt material. Den förstörda tanden rengörs från karies och fylls därefter. På vår klinik använder vi huvudsakligen kompositfyllningar, inlägg av ceramage, guld eller komposit. För barn använder vi färgade fyllningar, som barnen älskar.

Laserteknologi inom konserverande tandbehandling

För att göra tandvårdsbehandlingen trevligare för våra patienter har vi möjlighet att använda laser. Den obehagliga borrningen ersätts med laserstrålar som avlägsnar kariesen. Tack vare detta blir besöket hos tandläkaren trevligare och mindre stressande för patienten. Användning av laser rekommenderas särskilt vid små fyllningar. Då behöver man inte ens använda lokalbedövning. I och med att laser avlägsnar alla kariesupprinnelser förblir tandytan fullständigt steril och efter en upparbetning med laser är den klar för fyllning.

Byte av amalgamfyllningar

Vid vår klinik utför vi även byte av amalgamfyllningar. Vi fäster stor vikt vid att säkerställa att behandlingen är så säker som möjligt. Vid borttagning av gamla amalgamfyllningar använder tandläkaren verktyg som omöjliggör att amalgam tar sig vidare till kroppen.

Sedan många år har amalgamfyllningar ansetts som hälsofarliga. Många läkare menar att kvicksilver som frigörs från en sådan fyllning kan orsaka huvudvärk, migrän och koncentrationsproblem. Vetenskapliga undersökningar har påvisat att kvicksilverinnehållet i människokroppen är 4 gånger större hos en person med amalgamfyllningar än hos personer utan sådana fyllningar. Amalgamfyllningar består till 50% av rent kvicksilver, resten utgörs av silver-, tenn-, zink- och kopparlegering.

Byte av amalgamfyllningar är alltså inte bara ett steg mot ett estetisk och vackert leende utan även mot ett friskt leende.