Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Rotfylllning

En bra rotfylld tand har en chans att tjäna patienten i många år till.

Rotfyllning (endodontisk) är en chans för mycket dåliga tänder. Den består av avlägsnande av infekterad eller död pulpa från kammaren och skadad nerv och bakterier från kanaler av rötter i den givna tanden, samt tät fyllning av kanaler med speciella material. En förutsättning för att rädda tanden är precist genomförande av alla dessa steg. En huvudfråga för framgång av behandling är att finna alla, även de minsta mynningarna av rotkanaler och deras noggranna rengöring och fyllning.

I HAHS-kliniken använder vi de senaste teknologierna och behandlingsmetoderna. Till patienternas förfogande har vi 5 utrustningar för endodontisk behandling. Var och en är utrustad med miroskop och endometer.

Tid:

Tack vare tillgängliga teknologier kan vi oftast genomföra den fullständiga behandlingsproceduren under ett och samma besök. Besöket behöver inte vara lång tid, eftersom vår teknik ständigt utvecklas.

Proceduren:

Proceduren av rotfyllning omfattar vid vår klinik bland annat:

RTG bilder: digitala rtg-bilder tas innan man påbörjar behandlingen (för att bedöma utgångsläget), under behandling och vid slutet (för kontroll av förlopp).

Mikroskop gör det möjligt att titta in i kanalens inre och genomföra rätt behandling i stor förstoring: noggrant rengöra, bearbeta och fylla alla kanaler (somliga kanaler utan mikroskop är inte synliga).

Endometer gör det möjligt att mäta längden på rotkanal med stor noggranhet. Den allmänt tillämpade metoden för mätning av kanallängd, som stödjer sig endast på rtg-bild, slår väldigt ofta fel.

Kofferdam – ett tunt gummi som placeras runtom tanden under behandlingen hjälper till att isolera tanden från de andra. Meddetsamma skapas det en aseptisk barriär, och tillgång till ingreppsområdet underlättas, matstrupen täcks samt komforten stegras och även läkarens arbetssäkerhet.

Laser och ozon – användning av dessa redskap stegrar effektiviteten av endodontisk behandling. Deras bakteriedödande egenskaper är särskilt viktiga vid infektion omkring tandrötter.

En precis bearbetning av en tand under rotfyllning med hjälp av mikroskop höjer utan tvekan kvaliteten på behandlingen. I många fall gör det också möjligt att upprepa en rotfyllning hos tänder, som tidigare varit oriktigt behandlade. Konsekvensen blir att patienterna får en möjlighet att behålla sina tänder, för vilka det först inte finns några bra prognoser.