Bild
Implanty

Designer av ett friskt leende

Implantat

Tandimplantat är en utmärkt metod för varaktig återställning av saknande tänder.

Det är en modern metod som med framgång använts runt om i världen i över 30 år och som ständigt förbättras med stöd av flera års vetenskaplig forskning.

Implantat är den enda lösningen för de patienter som vill undvika de besvär som är typiska för konventionella proteslösningar, dvs. svårigheter med att äta eller prata, samt gradvis förfall av käkben och förlust av angränsande tänder.

Tack vare att implantat på ett perfekt sätt efterliknar naturliga tänder samt att de är ett stabilt stöd för proteskompletteringar (proteser och tandbryggor), säkerställer de ett fullständigt återskapande av funktionen och estetiken av den förlorade tanduppsättningen. Till följd förbättras inte bara patientens hälsa utan också hans självsäkerhet och livskvalitet.

Implantat är en investering som kommer att ge avkastning för resten av livet.

Definition

Implantat är en liten skruv som ersätter tandroten och utgör fäste för tandkronan. Implantat utförs i titan vilket gör att det snabbt kan förena sig med benet och bilda ett naturligt och mycket stabilt underlag för den framtida tanden.

Smärtfri behandling

Behandling utan stress och optimalt kort.

Tillämapning

Hed hjälp av implantat fyller vi effektivt ut enstaka tandförlust, några saknande tänder och total tandlöshet. Nedan presenterar vi lösningar vilka vi erbjuder i varje av dessa fall.

Avsaknad​ ​av​ ​en​ ​tand

Avsaknad​ ​av​ ​flera​ ​tänder

Total​ ​tandlöshet