Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Smärtfri behandling

Behandling utan stress och optimalt kort

Avsedd för patienter, som:

  • Vid ordet "tandläkare" känner smärta i buken eller intensivare smärta i tand…
  • Anser sig bli lätt skraj eller sådana, som lider under panikångest i samband med tandläkarbesök. Som till den mån fruktar kontakt med tandläkare, att de även undviker det årliga kontrollbesöket…
  • De är rädda för de otäcka öronljuden som avges av anordningar som används under behandling, såsom t.ex. borr…
  • Måste avlägsna visdomständer eller planerar komplicerade kirurgiska ingrepp, t.ex. insättning av implantat, benåteruppbyggnad…
  • Är rädda för smärta vid bedövningssprutor eller i de fall, då lokalbedövning inte fungerar…

…vi har de rätta lösningarna.

The Wand: Bedövning (som) vid beröring av en trollstav

Traditionella bedövningsinjektioner med hjälp av en spruta orsakar inte bara smärta redan under insprutning av bedövningsmedel, men framkallar också rädsla för tandläkaren.

För lokalbedövning använder vi en datorstyrd anordning vid namnet "The Wand". Den möjliggör en delikat och smärtfri applicering av bedövningsmedel. Bedövningen börjar att verka omedelbart och den optimala appliceringsmetoden medför, att en mindre mängd av bedövningsmedel behövs. Tack vare detta är bedövningsprocessen säkrare.

För utomordentligt känsliga patienter erbjuder vi en möjlighet till ytterligare bedövning av insprutningsstället med speciell bedövningsspray.

Narkos: Patienter tänker alltid med ett fint leende och vaknar med detta!

Av rädsla för smärta undviker många personer tandläkerbesök under många år. Sådana patienter skulle aldrig bestämma sig för behandling med help av traditionell bedövning. För patienter, som vill sova sig igenom sin terapi föreslår vi sedering eller full narkos.

Sedering (genom att ge en bedövningsmedel):

  • Patienten förs in i ett tillstånd av halvsömn. Tack vare detta känner patienten ingen smärta under stomatologiska ingrepp.

Full narkos:

  • Patientens medvetande, samt också förmågan att känna smärta blir fullständigt frånkopplat.

Yrkesmässig omsorg

I Vår klinik vårdar vi patienterna under alla förhållanden vid varje besök, också under narkos. Det är inte bara tandläkare som tar hand om patienten, men också erfarna anastesiologer och sjuksköterskor samt ett team av stomatologiska biträden.

Säkerheten för våra patienter är vår prioritet. Före varje ingrepp eller bahandling genomförd under narkos berättar vi om risken förknippad med detta, svarar på frågor, bedömer patientens hälsotillstånd, mäter blodtrycktryck etc. Under ingreppet kontrolleras ständigt livsnödvändiga funktioner med hjälp av ultramodern övervakningsapparatur. Patienten vaknar kort efter ingreppet och redan efter en timme kan denne gå hem eller till sitt hotell. Under tiden kopplar de av i ett speciellt anpassat rum vårdade av ett biträde eller en nära person.

Den första tandläkarbehandlingen under narkos genomfördes 1846 av den från Boston härstammande tandläkaren W.T.G. Morton. Nutida, moderna narkosmetoder möjliggör en skön och lätt sömn för patienten.

Minimalt invasiv behandling, kortare narkos

Riktigt genomförande av behandling kräver lämplig diagnostik och stödjer sig på noggrann planering. Resultat av avlägsnande av tänder, i synnerhet visdomständer eller tänder, som har slutat att växa, behöver inte vara otrevligt. För ett senare bra tillstånd hos patienten är det mycket väsentligt, att tandläkaren är bra förberedd för kirurgiska ingrepp.

I HAHS-kliniken planerar vi en komplicerad behandling ofta med stöd av diagnostik i 3D format (digital tomografi). När vi har en 3D-bild av ingreppets omgivning på datorskärm analyserar vi noga tandens läge, dess position och mått. På denna grundval väljer vi en optimal teknik för att genomföra ingreppet. Tack vare det här är tillvägagångssättet av kirurg minimalt invasiv och mycket noggran. De förberedelser som tas i anspråk tar lika mycket tid som själva ingreppet, men åt patienten skonar vi smärta och förkortar läkeprocessen betydligt.

Mer upplysningar om de diagnostikmetoder som används i vår klinik, finner du här