Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Ozonoterapi

Ozonterapi är en modern och smärtfri metod för att behandla karies. Med användning av ozonterapi kan man inte bara behandla uppkommen karies utan också förebygga den. Behandlingen går ut på att man utnyttjar ozonets bakteriedödande egenskaper och på ett riskfritt sätt oxiderar bakterier.

Ozonterapi garanterar avlägsning av 99% av de bakterier som orsakar karies. Den förstör däremot inte friska tandvävnader såsom fallet kan vara vid traditionella metoder för behandling av karies. Behandlingen går mycket snabbt – ozon tillförs punktmässigt i några tiotal sekunder. Behandlingen är riskfri.

Fördelar:

Behandling med användning av ozon sker icke-invasivt, dvs:

 • utan borrning
 • utan smärta
 • utan stress
 • utan skador i friska tandvävnader som ofta måste fyllas med plomb
 • snabbt
 • effektivt
 • riskfritt (ozonterapi kan användas även hos barn och gravida kvinnor)

Med användning av ozonoterapi kan man förhindra att framtida s k sekundär karies uppstår under en ny fyllning. Det betyder att behandlingen förebygger framtida komplikationer och kostnader förenade med dessa.

Tack vare ozonoterapi kan vi garantera patienten en professionell behandling och trygghet – vi begränsar den stress som många upplever inför och under tandläkarbesök, och vi slösar inte med patientens tid och pengar.

Användning:

Exempel på användningsområden för ozonoterapi:

 • åtgärdande och förebyggande behandling av karies
 • desinfektion av tandhål
 • desinfektion av svårtåtkomliga ställen där behandling innebär stark smärta för patienten: rotkanaler och blottad tandpulpa
 • upphävande av tändernas överkänslighet för smärta
 • påskyndande av tandvävnadens remineralisering
 • vid inflammationstillfälle, kirurgiska behandlingar (påskyndar läkning och minskar smärta)
 • behandling av afte och herpes

Ibland kan man vid långt framskriden och väl utbredd karies inte utesluta den för patienten obehagliga borrningen. Det händer att förändringarna är så allvarliga att tandvävnaderna måste avlägsnas mekaniskt. Även i dessa fall använder vi ozon för att eliminera bakterier och desinficera hålet i syfte att förebygga liknande problem i framtiden och även rädda tanden från kanalbehandling.