Bild
Implanty

Designer av ett friskt leende

Total tandlöshet

Återskapande av alla tänder i en av käkarna är möjligt på två sätt. Man kan välja tandprotes eller bestämma sig för implantatbehandling. Tandprotes fyller sin funktion i många fall men käkbenet förfaller med tiden. Till följd av detta slutar protesen att ligga rätt i munnen och börjar bli störande.

Många patienter väljer att inte använda protes av framför allt psykologiska och sociala skäl. Denna grupp ökar dag för dag. Känslan att återfå egna tänder, som ger en helt ny livskvalitet, blir mer och mer värdefull för dem!

I.    Avtagbara tandproteser placerade på implantat

I fall av enkäks- eller tvåkäks-tandlöshet är det speciellt viktigt att en helprotes håller ordentligt. Traditionella protetiska lösningar garanterar inte stabila proteser.

Dessa svårigheter kan övervinnas genom att man använder avtagbara protetiska konstruktioner med implantat. Genom att använda två till fyra implantat ökar bekvämligheten avsevärt.

II.    Fasta proteser placerade på implantat

Det bästa resultatet får man genom att använda implantatstödda fasta konstruktioner. I underkäken blir det vanligen sex implantat och i överkäken åtta.

Bekvämligheten och estetiken hos dessa proteser ger patienten en perfekt känsla av egna tänder. Ingen annan lösning uppfyller dessa två kriterier så fullkomligt

Hos patienter med fördelaktiga käkben är fyra implantat tillräckligt för att fästa protesen permanent.

Beslut om en möjlig användning av All-on-4 system fattas av tandläkaren under konsultation. För att fatta ett sådant beslut krävs en undersökning samt en detaljerad analys av en tredimensionell röntgenbild (tomografi).

Dessutom erbjuder vi:

Zygoma Brånemark – en lösning som används vid liten benmängd i överkäkens sidosektion.

Branemark Novum (brygga baserad på 3 implantat) – används vid tandlös underkäke.