Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Procera Kronor

Proceras affärsidé är samarbete mellan ett proteslaboratorium och fabriken Procera Sandvik i Stockholm. Formen av Procera AllCeram-tandkronan designas på laboratoriet med hjälp av skanner och dator. Uppgifter om tandformen skickas via modem till fabriken Procera Sandvik i Stockholm där man framställer en tandkrona. Till följd av detta blir varje krona idealt anpassad, slät och mycket stark. Procera-kronan har förmågan att leda ljus vilket ger utmärkta estetiska egenskaper