Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Garantie

Medvetna om vara läkares kompetens och att vi arbetar med de bästa lösningar av världskvalitet, beviljar vi våra patienter garanti på alla arbeten utförda i kliniken.

Helprotes

 • garantin gäller max 2 år,
 • om man saknar nedre protes eller enstaka tänder beviljar läkaren en 3-6 månaders garanti,
 • efter lagning av alla tanddefekter under denna period kan läkare förlänga garantin till 2 år.

Skelettprotes

 • garantin gäller max 2 år,
 • alla villkor som ovan samt: om vid återlämnandet av protesen visar det sig att patienten lagat alla tanddefekter måste han efter 12 månader komma på ett kontrollbesök där läkaren kan förlänga garantin till 2 år under förutsättning att patienten fortfarande har hela tanduppsättningen.

Porslinsersättningar

 • garantin gäller max 5 år,
 • om patienten, förutom de ersättningar som tandläkaren utför, har andra tanddefekter beviljar vi 6 månaders garanti,
 • om patienten lagar alla tanddefekter inom 6 månader, kan vi förlänga garantin under förutsättning att patienten inställer sig på kontrollbesök varje 12 månader.
 • om patienten inte lagar alla tanddefekter inom 6 månader, blir garantin inte förlängd.

Kron- och rotinlay/onlay

 • garantin gäller max 1 år,
 • om patienten vid återlämnandet av inlay/onlay har tanddefekter, beviljar läkaren ingen garanti (patienten får behandlingen på egen risk!).

Fyllningar

 • garantin gäller max 2 år,
 • beviljandet av garantin beror av de övriga tändernas tillstånd – de skall vara hela/lagade

För att genomföra en framgångsrik tandbehandling är det oerhört viktigt att tandläkaren efter tandbehandlingens slut åter bedömer tandskick och hur protesen fungerar. Därför bör patienten komma på ett kontrollbesök inom 3 månader från den dagen då onlay, krona, bro, protes satts in och implantbehandling avslutats.

Om du har några frågor svarar vi gärna på dessa via e–mail.