Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Avsaknad av tandkronan

KRON-INLAY, ONLAY

Inlay och Onlay är kosmetiska porslinsfyllningar som kan eliminera användningen av proteskronor. De är mycket hållbara, kosmetiska, slitstarka och återställer exakt tandvävnader. De kan användas då förluster av den naturliga tandkronan inte är så utbredd. Krona kan bli skadad till följd av en olycka eller av karies.

KRON- OCH ROT-INLAY/ONLAY

Vid förlust av en större del av tandvävnaden samt vid brott av en del eller hela tanden gör man en kron- och rotinlay/onlay. Den cementeras in i tandroten och sedan placeras tandkronan på den.