Bild
Projektanci zdrowego usmiechu

Designer av ett friskt leende

Avsaknad av en eller flera tänder

Avsaknad av en eller flera tänder kan lösas på två sätt. För det första – vid avsaknad av en tand kan man sätta in ett implantat och placera en krona på det. Det andra sättet är att komplettera den saknade tanden genom att man hänger den på en brygga mellan de angränsande tänderna. Detta kräver dock att man slipar två angränsande tänder och monterar en trepunkts porslinsbrygga. Porslinsbron infästes permanent till tandpelaren – patienten kan inte ta av den. Den tar lika mycket plats som patientens egna tänder gjorde förr. Nackdelen är att man ofta måste slipa friska tänder. Ur denna synpunkt, samt på grund av den ibland besvärliga användningen av bron, är implantat en mycket bättre lösning.

Porslinskronor och –bryggor kan utföras på keramik- (PORCERA), glas- (In-Ceram) eller metallunderlag (galvaniskt guld, titan, guld- eller stållegeringar). Användningen av visst materialslag beror av patientens kosmetiska krav och antalet saknande tänder.

PROCERA – kronor och bryggor

Full PROCERA-porslin (utan metallunderlag) kan användas för återuppbyggnad av alla tänder. Tack vare användningen av naturliga komponenter får vi tänder med en estetik som liknar naturliga tänder. Dessutom är detta dubbelt så starkt som andra keramiska lösningar. Kronor och bryggor av Procera-porslin är starka, ljusledande (detta ger effekten av naturlig tand), ändrar inte färg och passar perfekt. I mån av detta rekommenderas Procera främst för att laga framtänderna.

PROCERA® ZIRCONIA BROAR

Helporslinsbroar Procera® Zirconia - en nyhet i Procerasystemet. Procera® Zirconia-broar tas fram med hjälp av en modern skanner - Procera® Forte - och är därför perfekt anpassade och otroligt hållbara. Broarna tillverkas av svenskt Procera-porslin och garanterar en exceptionell och hållbar estetisk effekt. Det går i praktiken inte att se skillnaden mellan friska naturliga tänder och tänderna i Procera® Zirconia-bron.

IN-CERAM ALUMINA – kronor och bryggor

Enstaka kronor och bryggor utförda enligt IN-CERAM ALUMINA-metoden ger en mycket snygg effekt. Därför rekommenderas dem främst för att laga framtänderna. De är biokompatibla med munhålans miljö samt perfekt exakta.

Porslinskronor och –bryggor på guldunderlag

De förbättrar utseende av missfärgade, avbrutna, felformade tänder och med några fyllningar. Guld som utgör en bas för porslinet ligger mycket tätt an till tandvävnaden vilket motverkar karies och orsakar dessutom inga infektioner. Guldet syns inte i patientens mun.

Porslinskronor och –bryggor på stålunderlag

De är lika exakta som porslinskronor och –bryggor på guldunderlag. Ett billigare alternativ för arbeten utförda på guldunderlag.

Ljushärdade kompositkronor av SYNFONY

De förbättrar utseende av missfärgade och felformade tänder.

PORSLINSBELÄGG

De förbättrar utseende av missfärgade, avbrutna, felformade samt döda tänder. Porslinsbeläggningar har en god vidhäftning till tandvävnader och ett villkor för att de ska hålla är fyllningsfria tänder. Porslinsbeläggning ändrar inte sin färg.